Vi söker personer som tidigare har varit med på Kulturkarnevalen endera som deltagare eller som staff, eller har erfarenhet från andra evenemang. Vi vill också att du har gått ut grundskolan. Passar det här in på dig? Ansök då!

Vi antar också lokal staff för torsdag och fredag förmiddag. Det är personer som går eller har gått i Donnerska skolan och/eller Karleby svenska gymnasium och som känner till utrymmena. 

Du kan inte anmäla dig både som deltagare och staff/lokal staff. 

Exempel på staffuppgifter är: infodisk, incheckning, guidning, läggdagspatrull, nattvakt, roudande, skyltning, städning och övervakning av aktiviteter. Arbetsuppgifterna sker på olika verksamhetsställen. Arrangören gör ett schema till alla. Alla tar sig på egen hand till Karleby för att vara på plats onsdagen den 15 november (tidig kväll), då staffen samlas för staffutbildning. Det är önskvärt att alla deltar i staffutbildningen, för att lära känna varandra, få information om arbetsuppgifter och bekanta sig med utrymmena. 

Kulturkarnevalen ersätter resor enligt billigaste färdmedel till och från staffutbildningen samt Kulturkarnevalen, och även alla måltider under karnevalen. Inkvartering ordnas i klassrum. Vi väljer omkring 30 personer till staffen. Vi meddelar alla per e-post och alla antagna får mera information.   


 

Fortsätt