Staffanmälan är stängd. Tack alla som har anmält sig! Vi tackar för att intresset att staffa på KK är så stort! Tyvärr kan vi inte anta alla, vilket förstås är trist! Vi sänder info till alla i början av oktober.